Visi dan Misi

Visi IAIN adalah ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo.

 

Misi IAIN adalah:

  • menyelenggarakan pendidikan yang ulung dalam bidang kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo;
  • mengembangkan kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo dengan basis riset;
  • meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan;
  • membentuk insan akademik yang mandiri dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan;
  • memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam Borneo.

Leave A Comment